Skip to main content

0. Introducció

Les compres realitzades a «www.lemon.cat» (en endavant, el «Lloc Web») estan subjectes a les següents condicions (les “Condicions”).
Fent clic a “Estic d’acord amb” l’usuari accepta les Condicions sense limitacions ni reserves.

El lloc web es propietat de LEMON COPY XXI SCP amb seu a Carrer de Roger, 28, 08028 Barcelona i CIF J67199232.

1. Serveis oferts al lloc web

La Web dóna accés als nostres serveis web to print (els “Serveis”). Per accedir a aquests Serveis cal registrar-se a la web. Durant la fase de registre es sol·licitarà als usuaris que completin el formulari per a poder realitzar compres com a empresa / professional o com a particular, indicant a més la nacionalitat de l’usuari. Només les compres realitzades per usuaris particulars estaran subjectes a les normes aplicables als consumidors.
Tots els preus finals dels productes que apareixen a la web estan indicats en euros i es poden visualitzar amb o sense IVA, depenent del país o del tipus de registre efectuat. Els preus dels productes poden estar subjectes a variacions eventuals.
Les despeses d’enviament estan incloses per a alguns productes i promocions. Per a la resta de productes, les despeses d’enviament van a càrrec de l’usuari.

2. Selecció del producte i modalitat de compra

Un cop registrat, l’usuari podrà escollir entre els productes especificats en les diferents seccions de la web seleccionant un per un, personalitzant i especificant el nombre d’unitats en què està interessat en accedir a la cistella de compra. Algunes imatges poden ser merament orientatives i no coincidir totalment amb l’aspecte del producte a lliurar.
Durant i després de realitzar la comanda es donarà l’opció a l’usuari final a pujar el fitxer que voleu imprimir al producte. L’usuari és responsable del contingut, l’ortografia i les imatges que figurin en els arxius d’impressió facilitades.

3. Pagaments i càrrega de fitxers

El client podrà adquirir els productes en línia i fer el pagament amb efectiu en punts físics, targeta de crèdit, Paypal o transferència bancària tal com s’indica a la web, seguint les instruccions per a la realització de la compra.
La informació requerida per efectuar el pagament s’enviarà encriptada a l’entitat de pagament electrònic amb la qual treballa Lemon Printers, garantint d’aquesta manera la protecció de les dades del client.
Els pagaments s’han de fer per avançat; els productes seleccionats passaran a la fase de producció només després que l’usuari hagi efectuat el pagament i hagi pujat l’arxiu d’impressió. Per tant, la producció s’activa una vegada que s’hagi confirmat la pujada correcta de l’arxiu.
Pel que fa als pagaments realitzats mitjançant transferència bancària, la comanda serà tramitat només després que s’hagi rebut l’import, de manera que el lliurament podria patir un ajornament de 2-3 dies més el temps necessari per a la impressió i el enviament. En fer la transferència cal indicar el nombre de comanda en la raó de pagament per identificar-lo correctament.
Durant la fase de compra i per a tots els usuaris, la facturació la duu a terme Lemon Printers. La factura quedarà a disposició del client dins de la seva Àrea Personal, en una secció dedicada a la mateixa. El client haurà d’accedir a aquesta secció, imprimir el document i conservar-segons la normativa vigent.

4. Responsabilitat dels usuaris sobre el contingut facilitat

La selecció del contingut i de les imatges que van a ser impreses, així com les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció, si fossin necessàries, són responsabilitat exclusiva dels usuaris. Lemon Printers únicament controlarà les característiques tècniques dels arxius i el compliment dels requisits de compatibilitat gràfica.
Lemon Printers no és responsable de l’ús no autoritzat d’imatges per part dels usuaris ni de qualsevol tipus de violació dels drets de tercers que sobre elles puguin existir.
Per tant, l’usuari eximeix a Lemon Printers de tota responsabilitat cap a tercers poguessin al·legar violacions dels drets de propietat intel·lectual, perjudici a la imatge, a l’honor, decòrum, integritat moral o qualsevol dany patrimonial o no patrimonial ocasionats per la impressió de les imatges i pels continguts carregats per l’usuari mateix.
Lemon Printers es reserva el dret a bloquejar qualsevol demanat que representi una clara violació dels drets de propietat intel·lectual de tercers o els continguts siguin difamatoris, violents o no respectin d’alguna manera l’ordre públic o la moralitat.

5. Control automàtic dels arxius

El sistema de Lemon Printers comprova automàticament només la compatibilitat pel que fa al format dels arxius.
L’usuari s’ha d’assegurar que les mesures i la resolució siguin correctes així com que les fonts estiguin traçades i els colors en format CMYK.
Si el sistema no detecta cap disconformitat, l’arxiu passarà automàticament a la fase de producció.

6. Serveis de disseny gràfic

A través de l’opció “Contractar disseny” és possible, a petició de l’usuari i abonant un import addicional, sol·licitar el disseny de les arts finals per a un projecte a través de Lemon Printers.
En seleccionar aquesta opció, Lemon Printers s’encarregarà de comprovar la gràfica de les capes, els traçats vectorials de tall, els marges de seguretat, la distància de la vora d’impressió dels elements gràfics, l’orientació de l’anvers i del revers; examinar si l’arxiu en .pdf compleix amb els requisits exigits per a les revistes i / o catàlegs (mesures del llom, nombre de pàgines, arxiu de portada); verificarà la correcta disposició de la gràfica en el cas que el producte imprès hagi de ser plegat.
La contractació del disseny no preveu un control exhaustiu del format, de l’ortografia ni de possibles fotografies que s’hagin omès en revistes, catàlegs o llibres.
Sempre es demanarà aprovació del disseny per part de l’usuari abans d’enviar a producció. Lemon Printers no es responsabilitza de canvis posteriors.

7. Terminis de lliurament i enviament

El lliurament dels productes es realitzarà respectant el termini de lliurament seleccionat per l’usuari al fer la comanda. Aquest termini s’aplica a partir de la data en què l’usuari hagi finalitzat la comanda, és a dir, després d’haver pujat l’arxiu correctament i d’haver rebut el pagament. Les dates de lliurament són vàlides per a la major part del territori nacional. En illes i en determinades zones, el lliurament podria ajornar-se dos o més dies laborables.
La realització de la comanda no es considera finalitzada fins que l’usuari no hagi pujat l’arxiu correcte i efectuat el pagament. En cas que l’usuari no pugi l’arxiu en un termini de 15 dies a partir de la data de realització de la comanda, aquesta serà anulada i, en cas d’haver efectuat el pagament, al client se li reemborsarà la quantitat abonada.
Si l’arxiu d’impressió resultés disconforme i no es rebés l’arxiu correcte en els 15 dies posteriors a la realització de la comanda, es durà a terme l’anul·lació de la comanda i el corresponent reemborsament en el cas que el pagament hagués estat efectuat.
L’enviament i el lliurament es realitzaran conforme a les condicions definides en realitzar la comanda sempre que la comanda hagi estat completat abans de les 18:00 hores i l’arxiu hagi estat enviat abans de les 18:30 del dia de creació de la comanda. Els arxius rebuts després de les 18:30 comportaran un retard en la data de lliurament de la comanda, que serà lliurat el següent dia laborable al seleccionat pel client. Es consideren dies laborables tots els dies de dilluns a divendres excepte festius.

Lemon Printers no realitza enviaments a territoris que no pertanyin al país especificat pel client en efectuar el registre a la web, ni a fires o exposicions.
En cap cas Lemon Printers serà responsable dels possibles danys ocasionats pel retard en el lliurament.

8. Dret de desistiment o de devolució

El dret de desistiment / devolució sense penalitzacions i sense especificar el motiu, del que per norma gaudeixen els usuaris “consumidors”, no s’aplica a la major part dels serveis oferts per Lemon Printers, ja que es tracta de béns realitzats a mida i clarament personalitzats.
Els usuaris consumidors podran exercir el dret de desistiment o devolució només en relació a alguns productes en els quals no s’hagi dut a terme cap tipus de personalització (com per exemple, en el cas que l’usuari seleccioni un dels models predefinits per Lemon Printers o, en general, en tots els casos en què l’usuari no facilita els seu propi arxiu d’impressió o no selecciona característiques específiques com un determinat tipus de material, tela, etc.).
En aquest cas, l’usuari podrà rescindir el contracte en un termini de 14 dies a partir del lliurament dels productes. Per poder exercir aquest dret, l’usuari haurà d’enviar un missatge a Lemon Printers abans que finalitzi el termini a la següent adreça:

Lemon Printers
Roger 28, local
08028 Barcelona
Tel : +34 930 086 366
E-mail: info@lemon.cat
www.lemon.cat

Lemon Printers enviarà un missatge de confirmació a l’usuari indicant-li la modalitat de devolució del producte. Un cop retornat el producte, Lemon Printers reemborsarà l’import corresponent a l’usuari.
Les despeses de devolució dels productes són a compte de l’usuari.

9. Limitació de la responsabilitat - defectes dels productes

Lemon Printers no es fa responsable de cap tipus de danys, ja siguin directes o indirectes, ocasionats per possibles errors de qualsevol naturalesa en la impressió de l’arxiu enviat pel client, excepte en cas de frau o negligència greu.
En cas d’errors d’impressió no imputables a l’usuari o de lliurament d’un producte amb defectes o danyat, Lemon Printers estarà obligat exclusivament a tornar a imprimir el producte en una única ocasió.
En el moment del lliurament, l’usuari ha d’examinar atentament els productes rebuts. Els possibles desperfectes de la mercaderia lliurada, els errors d’impressió o empaquetament del material no imputables a l’usuari han de ser indicats immediatament al missatger. Els paquets només hauran de ser acceptats després d’haver signat amb reserva específica d’inspecció. Posteriorment, l’usuari haurà d’enviar una reclamació contactant amb nosaltres i adjuntant documentació fotogràfica si fos necessari en un termini de 8 dies a partir de la data en què va rebre la comanda.
Lemon Printers farà tot el possible per ocupar-se de les reclamacions durant les 48 hores següents a la recepció de les mateixes, excepte caps de setmana i dies festius.